Kjøpsbetingelser


KUNDESENTER / PERSONVERN


Når du kjøper via Norwegian Made Shop (heretter NM-Shop) aksepterer du disse betingelsene: 

NM-Shop er en markedsplass for norskproduserte varer med selvstendige leverandører og produsenter. Nettstedet drives av Norwegian Made AS, heretter NM, org. nr: 918327746 og er en formidlingstjeneste mellom deg som kunde og produsent /selger, heretter Selger.

Nettstedet er teknisk og transaksjonsmessig tilrettelegger og har ikke noe ansvar utover dette. NM er ikke part i salget eller handelen mellom deg som sluttkunde og Selger. Vi tilrettelegger for kjøp/salg mellom Selger og deg som sluttkunde. Håndtering av leveranse, retur, produksjon, garanti/reklamasjoner eller annet, er Selgers hele og fulle ansvar og eventuelle tvister skal løses direkte mellom deg som kjøper og produsentene du kjøper fra. All handel på nett er regulert av E-handelsloven https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-05-23-35 og Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-21-34

Selger er selvstendig ansvarlig og deltar på NM-Shop for egen regning, kostnad og risiko. Selgere på NM-Shop har forpliktet seg til å følge gjeldende regler, lover og forskrifter som gjelder, norsk og internasjonal lov, samt gjeldende betingelser for NM-Shop som formidler.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere eller endre bestillinger ved feil pris eller andre mangler. I et eventuelt tilfelle der et produkt er utsolgt fra leverandør selv om det står med status “på lager” i vår nettbutikk, vil kjøpsbeløpet bli refundert fra Selger så rask som mulig.

Ved å kjøpe fra produsentene på vårt nettsted, aksepterer du også at vi og Selger får nødvendige personopplysninger for å kunne levere varen til deg og for å ta kontakt i forbindelse med dette på telefon eller e-post. Øvrige bestemmelser er regulert etter GDPR-regelverket /Personopplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38. NM har ingen erstatningsplikt overfor Selger, sluttkunde eller tredjeparter. Se øvrige betingelser nederst på siden.  

BETALING 

Betalingen og belastingen skjer ved bestilling.  

Om du inngår en avtale med Selger om kansellering av en bestilling, blir vil du få beløpet som er trukket refundert.  

LEVERING 

Leveringstid kan variere basert på hvilket produkt du bestiller. Noe er lagervare, andre varer er bestillingsvarer. Leveringstid skal gå frem ved bestilling. Når du kjøper en bestillingsvare vil du få beskjed av Selger underveis i leveringsprosessen. 

ANGRERETT 

Kjøper har 14 dagers angrerett på kjøp i Norge, som beskrevet i kjøpsloven. Den enkelte Selger på NM-Shop forplikter seg til å følge dette. For å oppfylle angreretten, må varen returneres til Selger og den må ankomme Selger i uskadet stand og i originalforpakning. Du finner postadressen til den aktuelle produsenten i oversikten over produsenter på våre sider. Det er ikke angrerett på tilpasset/spesialbestilt produkt, som beskrevet i kjøpsloven.  

Hvis du ønsker å returnere en vare du har kjøp, sendes varen i retur til Selger sammen med salgsdokumentasjon. Kjøper må selv bekoste porto. Selger forplikter seg til å svare deg på mail når varen er mottatt, og gi beskjed om angreretten er oppfylt eller ikke. Selger forplikter seg å refundere salgssummen i sin helhet, såfremt varen oppfyller angreretten.  

REKLAMASJON 

Kjøper har full reklamasjonsrett i henhold til norsk lov. Kontakt Selger ved reklamasjoner. Selger står ansvarlig for å håndheve reklamasjonsretten for sine produkter. 

BYTTERETT 

Det er ikke automatisk bytterett på varer kjøpt i Norge i henhold til norsk lov, men sjekk med den aktuelle Selger hvis du ønsker å bytte et produkt.  

TVISTER OG KONFLIKLØSING 

Eventuelle tvister som oppstår skal så langt det er mulig forsøkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler.  

Slide
Logo Made in Norway
FOR BEDRIFTER
OM NORWEGIAN MADE

For samarbeid og andre henvendelser, kontakt oss gjerne her.

For kontaktinformasjon til våre produsenter, se PRODUSENTER
PERSONVERN

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping